SAKREGISTER I: De auktoritära kulturerna


abduktion 69
abort 365
addikt 322
adrenalin 403, 404
adrenalinutsöndringen 404
agenttillstånd 90, 144
aggression 3, 8, 87, 93, 124, 127, 131, 132, 143, 146, 149, 151, 232, 239, 241, 250, 252, 253, 259, 265, 282, 283, 329, 330, 336, 376, 379, 399, 400, 405, 410, 414, 420, 427, 447, 466, 471, 474, 501
aggressiv 73, 86, 87, 92, 128, 130, 131, 146, 149, 232, 235, 236, 243, 253, 272, 280, 316, 324, 329, 345, 346, 363, 364, 379, 383, 386, 387, 392, 397, 398, 412, 414, 415, 420, 423, 425, 427, 433, 441, 443, 501
akupunktur 229
alienation 94, 244, 247, 249, 285, 305
alkemin 74, 175, 453
alkoholism 139, 148, 235, 320-323, 334
allah 119
alternativ medicin 229
ambivalens 154, 161, 187, 189, 247, 248, 252, 310, 325, 328, 344, 352, 395, 396, 408-412, 414, 415, 427, 429, 434, 438, 450, 509
analogon 28
analytisk sociologi 22, 206
anarki 449, 469
andar 299
ande 60, 63, 81, 162, 380
andeväsen 60, 61
animism 60, 61, 63, 64, 105, 298, 303
anomali 43, 44, 48, 53, 74, 76
anomi 58, 151, 245, 246, 289, 427, 469
anorexi 110, 348, 399
antiken 134, 137, 223, 281, 458
antikommunistisk 499
antisemitism 86, 120
antropocentrisk 20
antropologi 20, 21, 25, 115, 173, 206, 371, 426, 450, 463, 500
antropomorf 61, 106, 303
apartheid 328
apriorism 38, 41, 58, 99, 104, 170, 206, 509
aprioristisk 41, 287
Arapesh 420
arbete 7, 10-12, 41, 47, 205, 207, 271, 274, 285, 286, 293, 305, 307, 309, 377, 381, 385, 390, 392, 394, 396, 404, 407, 444, 456, 469, 494
aristokrati 137, 262, 422
armé 155, 255
arvsrätt 502
arvsynden 260
asketism 66, 290, 292
asocialt 107, 265, 324
astrologi 229
astronomi 7, 17, 44, 45, 47, 50, 53, 69, 72, 74, 75, 167, 171, 176, 217, 223, 453, 479, 495
ateism 288, 295, 296, 302
ateist 296, 316, 473
atomism 8, 170
attraktion 3, 172, 186, 199, 208, 243-246, 250, 253, 256, 280, 333, 344, 345, 348-350, 353, 355-357, 360, 364, 368, 370, 374, 383, 385, 389, 390, 396, 401, 404-406, 410, 418, 509
Auschwitz 442
autokrati 94, 235, 262
avvikande beteende 8, 251, 268, 279, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 332, 359, 412, 420, 429, 432, 441, 443, 446, 450, 467, 485, 502
befolkningsplanering 451
befolkningstillväxt 451, 452
Befruktningen 337, 365, 374
begravning 61, 293
begreppsram 9, 26, 45, 47, 49, 51, 69, 71, 73, 77, 83, 175, 179, 189, 191, 202, 216-218, 221, 227, 454
behaviorism 30, 56, 136
berusningsmedel 321
betingning 99, 100, 139, 182, 260, 356, 450, 490
bibeln 119, 228, 260, 310, 329, 449, 470
bilar 243, 354, 367, 489
bildkonst 66, 67, 182, 489
Birkenau 442
blodshämnd 259, 442
brottslighet 1, 235, 236, 259, 319, 320, 324, 326, 334, 380, 420, 423, 425, 427, 429, 450, 455, 496
brudgåva 372
bruksvärde 449
buddhism 296, 299, 447
buddhistpräst 419
byggnadsverk 97, 455, 482, 489, 490, 492
celibat 365, 502
centrala nervsystemet 98, 321, 338, 379
Chile 95, 427, 445
civilförsvar 282
civilreligion 204, 289, 310, 470
codex 194, 281
coersion theory 25
conscience collective 289
consensus theory 25
corroboreer 63, 289, 290, 298
cybernetisk 161, 165
cykloid 124, 509
cynism 87, 88, 324, 441
deduktion 29, 202, 204
deduktiv 24, 27, 31-33, 69, 83, 106, 214, 218
deism 60, 61, 173, 296, 509
demokrati 436, 470, 504
demonstration 49, 122, 235, 251-253, 262, 334, 380, 477
denotation 201, 509, 511
deprivation 256, 266, 378
derivations 255
deskriptiv 70, 193, 257, 464, 474, 489
despot 255, 269, 441, 496
dialekt 426
dialektik 22, 31, 83, 134, 170, 176-179, 301
dialektisk 220, 222
dialektisk materialism 176
diktator 255, 442, 443, 478
diskriminering 103, 104, 276, 281, 330-332, 366, 377, 379, 388, 395, 416, 419, 431, 435, 443, 473
diskursanalys 23, 32, 198, 200, 207, 209, 227, 500
distributive justice 110, 123, 330
dogm 445
dogmatism 38, 85, 93, 127, 164, 226, 263
dop 293, 298
dopamin 321
drifter 128, 184, 334, 355, 373
driftliv 87, 88, 124, 140, 182, 330, 341, 352, 371, 391, 393, 424
droger 148, 321, 322, 407
drogmissbruk 41, 148, 321, 322, 429, 441, 499, 500, 502
dualism 56, 81, 135, 137, 226, 296, 494
dubbel hermeneutik 191
dubbelbindning 415
dygd 191, 367
dysfunktionell 90, 151, 255, 270, 312, 319, 346, 368, 390, 404, 406, 413, 429, 443, 459
död 65, 76, 232, 281, 293, 430, 475, 508
economic man 436
ego 108, 118, 145, 164, 180, 235, 246, 265
egocentrism 105, 108, 111, 112, 116, 122, 233, 235, 241, 251, 324, 397, 451
Egypten 61
ejakulation 337
ekonomiskt system 440, 494
Ekvador 254
elektroniska apparater 489
emotion 256
empirisk 8, 25, 26, 38, 72, 75, 76, 109, 136, 137, 157, 180, 211, 223, 227, 233, 297
empirisk positivism 176
empirism 15, 18, 21, 22, 24, 25, 27-29, 31, 32, 37-39, 42, 55, 56, 81-83, 135, 138, 167, 169, 170, 175, 206, 217, 219, 223, 224, 484
endogam 269, 359, 416
endogent 404
endokrin 404, 510
endokrinologisk 98, 101, 141, 355
epistemologi 20, 21, 37, 44, 75, 78, 504, 510
erektion 337
erotisk paranoia 341
esoterisk 5, 7, 84, 260, 306, 448, 449, 482, 510
ESP 229
et­niska 11
etik 21, 113, 115, 117, 119, 123, 130, 164, 180, 184, 191, 194, 254-256, 258, 261, 262, 291, 299, 324, 326, 341, 388, 398, 408, 430-432, 434, 440-442, 450, 452, 464, 472, 485, 492, 495, 509
etnicitet 11, 41, 86, 164, 184, 193, 247, 260, 261, 269, 276, 279, 281, 286, 290, 317, 328, 329, 431, 441, 464, 472, 473, 499
etnocentrism 86, 120, 127, 151, 327, 328, 415, 437
etnometodologi 30, 32, 33, 82, 206, 220, 227, 481
etymologisk 79, 143, 183
eufori 163, 292, 303, 322
euklidisk 46, 72
evolution 28, 44, 59, 224, 448, 460, 487
exegetik 228
exhibitionism 380
existentialism 29, 56, 206, 481
exogamiregler 62
expressiv 122, 183, 335, 342, 353, 386, 391, 397
extas 60, 252
externalisera 87, 109, 117, 125, 140, 142, 145, 147, 159, 212, 243, 245, 246, 258, 265, 266, 296, 297, 315, 492
externaliseringsbegrepp 99, 140
extrasensorisk 221
extrovert 407
fallossymbol 347, 383, 431
falsifiering 9, 33, 48, 134, 200, 214, 218
falsifikationism 39, 46, 55, 68, 212
fanatisk 148, 290
fascism 1, 85, 86, 88, 90, 93, 120, 151, 263, 284, 432, 437, 439, 441, 442, 444, 445, 472, 493
fasta 64, 116, 262, 268, 293, 447
fatalism 128, 148, 161, 184, 222, 224, 268, 282, 313-315, 429, 436, 443, 451, 453, 475, 504
fenomenalism 33, 36
fenomenologi 20, 28, 29, 136, 208, 306
fenotyp 97
feodal 269, 305, 461
film 182, 330, 334, 335, 337, 350, 354, 388, 489
Finland 15, 258
finlandisering 445
fobier 429
folkways 182, 255, 261
formella operationer 106
formella stadiet 105
foto 489
Frankfurtskolan 19, 21, 52
Frankrike 22, 445
fratrie 62
fred 1, 206, 280, 281
fri kärlek 502
frigiditet 343, 344
frihet 122, 126, 154, 206, 237, 265, 285, 301, 302, 305, 321, 381, 424, 442, 449, 456, 465, 485
frälsning 144, 152, 163, 164, 204, 289, 291
fundamentalism 297
funktionalism 5, 20, 22, 25, 27, 28, 52, 57, 245, 268, 314, 453
fylogenes 17, 97, 136, 203, 261
fylogeni 510
fysikalism 36, 37, 82
fytoterapi 229
förnekande 3, 66, 87, 99, 146, 222, 422
förnuft 14, 28, 30, 37, 41, 46, 51, 60, 66, 102, 109, 147, 172, 177, 182, 188, 190, 222, 226, 248, 263, 303, 314, 354, 399, 424, 458, 471, 472, 477
förstärkning 99, 246
försvar 132, 218, 284, 439, 446, 465
försvarsmakt 281, 316
försynen 154, 165, 180, 221, 233, 452, 498
försäkringsväsen 234, 287
förtryck iii, 48, 149, 154, 207, 232, 247, 251, 253, 277, 281, 282, 291, 317, 328-330, 335, 340, 345, 348, 383, 403, 416, 417, 423, 443, 446, 447, 464, 467, 472-474, 476, 494, 499
förträngning 87, 420, 429
Gemeinschaft 14
gener 129, 131, 323, 327, 350, 378, 423, 491, 492
genetisk 101, 129, 142, 225, 331, 334, 378, 422, 423, 486, 492, 498
genotyp 97
gerontokrati 262
Gesellschaft 14
gestaltpsykologi 43, 49, 136, 189, 483
gonadala hormonsystemet 404
gorillor 100
greenpeace 443
Grekland 61
grundkategorier 41, 58, 59, 103, 149
grundvärden 191, 255
gud 38, 63, 66, 81, 111, 113, 119, 126, 135, 148, 154, 173, 193, 209, 220, 228, 231, 232, 257, 258, 288, 290, 291, 295-297, 299, 300, 303, 326, 438, 448, 459, 477
hackordning 265
hallucination 148, 510
healing 229, 234
heder 191, 234, 439
hedonistisk 114
hegemoni 218, 230, 277, 282, 294, 433, 445, 458, 469, 473
helig 60-66, 76, 111, 120, 148, 153, 204, 207, 223, 226, 227, 258, 289-291, 294-298, 437, 445, 505
heliocentrisk 167
hemgift 372
heteronomibegrepp 119
heterosexuell 324, 408
heuristik 68
heuristisk 52, 83, 169, 510
hierarkisk 17, 26, 68, 69, 77, 105, 124-126, 146, 185, 188, 190, 231, 242, 268, 299, 318, 429, 466
himmelrike 297
hisskräck 429
historicism 22, 79, 179, 206, 227, 228, 510
historisk materialism 222
holism 8, 206, 209, 453, 460, 501, 511
holistisk determinism 21
homeopati 228, 234
homeostas 100
homo duplex 109
homonym 200, 203, 204, 485
homosexualitet 127, 151, 290, 323-325, 334, 345, 356, 359, 380, 415, 418, 419, 423, 496, 498, 502
hora 372, 376
hormon 323, 338, 354, 378, 379, 403, 415
hudfärg 232, 319, 323, 401
humanekologi 22
humanism 56, 128, 169, 288, 290, 433
humanitär 147, 445
humanreligion 18, 57
hylomorfi 134
hypergami 371
hyperventilation 183, 353, 511
hypotetiskt deduktiv 221
häxjakt 291, 317
högtid 234, 293, 298
Id 145
identitetshypotes 135
ideologi 1-3, 5-8, 10-12, 19, 42, 57, 86, 88, 93, 95, 122, 151, 164, 166, 186, 219, 232, 246-248, 260, 262, 267, 277, 283-287, 304-308, 310, 313, 315, 324, 358, 429, 431, 434, 436-440, 442, 445, 448, 449, 452, 453, 458, 460, 463, 466, 472, 473, 476, 485, 504
idiografisk 15, 36, 79, 84, 98, 102, 177, 212
immateriella värden 186, 187, 287
imperativ 66, 193, 474
imperialistisk 472, 473
incest 324, 415
incestförbud 348, 359, 363
incesttabu 292, 415
indianstammar 61
Indien 328, 340, 493
individualism 8, 288, 501
indoktrinering 242, 271, 290, 417, 433, 442
induktion 15, 27, 31-33, 38, 55, 69, 175, 202, 212-214, 218
industrialism 15, 25, 285, 309, 317
infokrati 262, 473
inkommensurabel 45, 160, 163
inkompatibel 45, 46, 71, 72, 160, 163, 262
inkvisition 291
inresekretion 98, 99, 103, 183, 338
intelligens 98, 101, 102, 104, 107, 161, 187, 225, 348, 351
intentionsdjup 158
internalisering 6, 11, 58, 107-110, 113, 119, 124, 128, 130-133, 141, 142, 149, 162, 188, 192, 193, 211, 230, 231, 235, 244, 255, 256, 258-261, 270, 281, 289, 299, 326, 347, 373, 405, 425, 469, 482, 487-490, 507, 511
intersubjektiv 29, 31, 37, 136, 173, 198, 201, 205, 213-216, 219, 480, 484
intransitiv 263
introspektion 38, 66, 163, 481
introvert 407
intuition 91, 157, 172, 186, 197, 233, 382, 466, 509, 510
Irak 427
Iran 419, 499
irreversibel 489
islamisk 194, 293, 387, 431, 434, 438
Israel 306, 328, 431, 499
jagbild 146, 149, 301
jagets försvarsmekanismer 87, 180, 409
jagintegration 128, 129, 138, 140, 396
jainism 296
Japan 232, 281, 411, 493
judar 86, 290, 328, 359
judeförföljelse 86, 291
judendom 86, 194, 438
Jugoslavien 328, 427
kampanj 442
kannibalism 291
kapital 7, 11, 12, 205, 207, 249, 306-310, 411, 421, 434, 436, 437
kapitalets avsikter 440
kapitalism 19, 55, 145, 247, 260, 262, 285, 286, 305-310, 312, 431, 436, 437, 440, 444, 494, 499
karaktär 1-4, 97, 118, 130, 140, 141, 147, 151, 157, 168, 185, 186, 232, 269, 284, 295, 321, 323, 324, 366, 412, 413, 415, 423, 425, 428, 432, 449, 455, 459, 462, 464, 473, 487, 491-493, 495, 502, 509
karaktärsneuros 139, 323
karener 131, 511
karisma 154, 177, 204, 263, 266, 267, 274, 346, 347, 434, 467, 472, 477
Kashmir 328
kast 493
kastväsen 269, 317, 329
katalepsi 60, 511
katedralbygge 431, 439
kategori 36, 41, 47, 51, 53, 59, 61, 65, 71, 81, 99, 103-107, 117, 135, 145, 149, 157, 160, 163, 164, 169, 170, 172, 174, 187, 203, 208, 221, 222, 228, 230, 231, 247, 256, 277, 286, 303, 304, 319, 324, 328, 329, 429, 439, 455, 462, 466, 503
katolsk 290, 309, 359, 434, 499
kausalitet 33, 59, 101, 144, 164, 170, 171, 381
kausalt 156, 157
kemi 72, 161, 168, 175, 205, 217, 223, 453, 479, 485
Kina 61, 446, 451
kines 131
kiropraktik 229
klan 62
klass 59, 161, 207, 246, 249, 277, 280, 286, 307, 390, 511
klassindelning 62, 269, 304, 318
klaustrofobi 429
klimat 14, 304, 444, 489
klosterväsen 502
knutpatriotism 247
kognition 7, 117, 228
kognitiv 26, 105, 117, 126, 131, 143, 160, 180, 183, 185, 186, 189, 195, 213, 214, 220, 231, 292, 381, 409, 450, 506
kognitiv dissonans 185, 244, 506
kognitiv konsonans 409
kognitiva processer 99, 106
kohesion 244, 245, 276
kohesiv 292, 303
kolesterol 404
kollektiva resurser 121, 309, 440, 444
kollektiva sinnestillstånd 251
kollektivet 248, 249, 251, 260
kollektivt medvetande 41
kommunikationsleder 489
kommunism 55, 95, 260, 262, 285, 286, 305, 308, 438, 439, 443, 445, 449, 453, 461, 473
konfessionell 474
konfliktteorier 28, 206, 450
konformism 3, 92, 120, 218, 243, 250, 276, 323
konnotativ 201, 511
konst 101, 182, 198, 220, 279, 314, 340, 344, 357, 388, 422, 485
konstruktivism 32, 511
konstverk 489
konsumtionshysteri 421
konventionalism 27, 86
koranen 470
korrespondensregler 32, 136, 202
korståg 291
kosmologi 58, 64, 303
kosmos 137, 170, 171, 212, 295
kreationism 224
krig 1, iii, 13, 193, 262, 271, 273, 280, 282, 283, 304, 329, 340, 372, 380, 442, 443, 446, 455, 462, 472, 499
kristendom 61, 66, 290, 291, 293, 304, 310, 323, 431, 442, 447, 449
kritisk hermeneutik 31
kritisk teori 11, 31, 52, 85, 206
kromosomer 334
kroppsaga 131
kult 60, 61, 63, 64
kulturation 3, 221, 280, 447, 472, 486, 489-491, 493, 503
kulturelement 447, 487, 488, 490, 493
Kurdistan 328
kurdminoriteter 446
kvacksalvare 234
kylskåp 489
kyrka 113, 226, 262, 284, 290, 292, 293, 302, 323, 381, 406, 432, 439, 441, 461, 465, 473, 474, 478, 488
könsorgan 348, 378
könsrollskonflikt 262
könssjukdom 374
laissez faire 92
latent 257, 263, 427, 465, 478
latifundie 269
ledaregenskaper 155, 238, 270, 276, 397, 496
ledarskap 3, 93, 238, 240, 247, 250, 263, 275, 276, 496
legitim 13, 41, 45, 47, 91, 116, 117, 152, 173, 240, 248, 256, 257, 261, 264-267, 269, 273, 274, 277, 290, 293, 298, 308, 310, 313, 316, 317, 322, 330, 358, 375, 450, 465, 478
Leviathan 436
Libanon 328
liberalism 19, 38, 288
limbiska systemet 101
lingvistisk 200, 204
livskraft 161, 224
livsmedel 489
livspraxis 134, 300
logisk empirism 15, 21
logisk positivism 21, 31, 211
ludomani 234
luthersk 438
lynchning 251, 253, 254
magi 46, 60, 229, 380, 446, 512
magnetiska medier 489
maktens odelbarhet 265, 266
maktförhärligande 299
malmförekomst 444
mana 59, 63, 511, 512
manifest 63, 70, 127, 155, 159, 212, 234, 243, 255, 259, 263, 268, 294, 298, 313, 320, 327, 335, 337, 347, 376, 380, 405, 407, 416, 427, 429-431, 439, 458, 465, 470, 485
manipulering 132, 147, 148, 150, 193, 207, 242, 246, 264, 265, 271, 274, 294, 312, 332, 361, 364, 365, 370, 375, 386, 414, 422, 444, 447, 465, 492
maoism 288
marxism 5, 11, 12, 19, 52, 55, 204, 222, 226, 245, 249, 288, 291, 305-310, 317, 431, 434, 436, 448, 449, 453, 458, 475, 481, 493
marxist iv, 7, 10, 12, 19, 21, 25, 28, 56, 85, 207, 247, 263, 267, 269, 279, 304, 306-311, 315, 316, 448, 449, 460, 475, 504, 508
massneuros 428
masturbering 339
materialism 81, 128, 136, 176, 204, 222, 306, 433, 438, 452
matriarkat 262, 422
McCarthyism 317, 461
medvetande 2, 28, 41, 60, 71, 79, 87, 98-100, 102, 103, 108, 109, 111, 119, 142, 165, 170, 180, 183, 185, 209, 211, 212, 215, 224, 225, 229, 231, 239, 266, 298, 299, 307, 326, 400, 408, 453, 464, 474, 477, 487, 494, 502, 503
mekanisk solidaritet 246
mekanistisk 8, 14, 37, 73, 81, 83, 162, 168-170, 179, 189, 219, 275, 433, 479, 481
memer 488
menopaus 353
menstruation 353, 430
meritokrati 262
mervärde 207, 449
mestizer 254
metafysik 7, 12, 14, 18, 21, 26, 27, 32, 42, 54, 55, 72-77, 80-84, 99, 153, 161, 169, 172-174, 176, 179, 194, 203, 206, 217-219, 221, 222, 224-226, 228, 229, 233, 281, 288, 291, 296, 303, 456, 470, 480, 481, 496, 497, 503, 504, 507
metafysisk 21, 208, 306
metafysiska stadiet 17
metakommunikation 200, 413, 414
metasociologi 228
metateori 511
metodologisk monism 77, 156, 159, 167, 168, 170, 173, 175, 176, 211, 226, 476, 484, 496, 511
militärjunta 445
miljöförstöring 8, 13, 311, 443, 451, 452, 455, 466, 467, 474, 497
miljöpåverkan 444, 489
millenarism 297
mirakel 156
missbruk 8, 125, 139, 321-323, 427, 428, 443, 462, 471, 472
missionsverksamhet 280, 302, 310
mob 253
mobbning 253, 254
mobilitet 130, 246, 277, 285, 301, 317, 412, 490
modersmål 184, 201, 426, 457
monoteism 296
moral consensus 24
moral independence 112
moral realism 111, 112
mores 182, 255
motorisk 36, 105, 488
motoriskt beteende 111
Mundugumor 420
musik 66, 67, 101, 182, 188, 198, 243, 279, 345, 388, 422, 430, 433, 489, 490
mutor 316, 372
människooffer 291
Nagorno Karabach 328
naprapati 229
nationalism 288, 430, 441, 445, 472
nativism 509
naturalism 19, 21, 33, 170, 172, 222, 433
naturdyrkan 60, 61, 64, 303
naturtillgångar 309, 444
nazism 1, 86, 151, 236, 328, 438, 440-443, 473
neologism iv, 207-210, 484, 511
neopositivism 20, 22, 81
nepotism 269, 512
neurologisk 141, 338
neuroner 141
neuros 7, 109, 125, 127, 139, 142, 145, 146, 148, 151, 162, 282, 300, 301, 320, 323, 333, 411, 427-429, 455, 460, 463, 480, 494, 497, 498, 500, 503
neurosteori 428
neurotiker 139, 497
nomologi 31, 211
nomotetisk 36, 84, 102, 221, 499
nonverbal 124, 150, 155, 182, 186, 195, 197, 198, 203, 207, 210, 237, 238, 252, 270, 367, 381, 382, 386, 402, 409, 413, 414, 429, 504
noradrenalin 403
normalvetenskap 7, 9, 42, 46, 47, 53, 54, 73, 74, 213
nykterhetsförening 443
obesuttna 15, 452
ockult 152, 446
offer 60, 61, 64, 89, 151, 257, 291, 293, 308
oligarki 262
omnipotent 161, 272
omskärelse 131, 291, 342, 404, 405, 431, 502
omvändelse 107, 300
onani 339, 342, 418
ondskans rike 446
ontogenes 17, 97, 98, 136, 203, 261
ontologi 36, 44, 52, 71, 75, 78, 159, 512
operationella stadiet 105
ordningsmakt 316, 500
orenda 59, 512
organisk solidaritet 15, 247
orgasm 337, 339, 352, 353
ozonskiktet 444
oändlighet 162, 171, 178, 179, 295, 297, 403
paranoia 87, 145, 148, 154, 282, 322, 328, 341
parapsykologi 228
parlamentarism 95, 464, 473
participation 92, 94, 242, 244, 249, 305, 378
patriarkat 502
pedagogik 124, 125, 398, 472, 474, 496
penningekonomi 15, 244, 444
perception 7, 28, 99, 102, 103, 157, 167, 180, 229
perceptionsfält 34, 197
perspektivism 116
petting 338
pilbåge 488
placeboeffekter 229
platonisk kärlek 353, 433
pluralism 81, 84, 136, 175, 178, 222, 223, 289, 302, 460, 470
pluralistic ignorance 281
plutokrati 262
Polen 499
polis 155, 255, 257, 261, 282, 409, 433, 465, 477
polyandri 340
Polygyni 334, 340
polyteism 296, 297
popperianism 134
pornografi 241, 332, 357, 383, 388, 395, 396, 400, 423, 502
positiva filosofin 173, 504
positiva stadiet 17
positivism 14, 15, 17-23, 25-27, 31-34, 55, 56, 80-84, 134, 158, 160, 169, 170, 173, 175, 176, 180, 206, 211, 217, 219, 222, 223, 288, 454, 479, 481, 483, 508
potens 347, 389
potträning 108
pragmatism 22
praxis 54, 178, 204, 207, 225, 307
predikningar 300, 505
preskriptiv 70, 116, 142, 193, 256, 257, 464, 474
prestige 204, 206, 311, 312, 346, 377, 390, 422, 458
preventivmedel 359, 367, 374, 451
primärgrupp 248, 260, 489
primärprocess 109, 130, 150, 301
profan 61-66, 126, 137, 141, 153, 157, 204, 207, 223, 291, 292, 295, 297, 298, 430, 433, 437
projektion 62, 87, 146, 148, 151, 154, 157, 236, 247, 253, 263-266, 284, 285, 292, 293, 305, 316, 322, 382, 384, 385, 391, 399-401, 405, 410, 417, 422, 437, 491, 504, 510
promiskuöst 380
propaganda 147, 442, 445, 475
prostitution 241, 290, 325, 342, 357, 359, 372, 380, 395, 396, 410, 411, 418-420, 423, 496, 502
protestanter 290
protestantisk 208, 309, 359, 440, 458
protestantiska etiken 122, 308, 309, 458
prästerskapet 316
psykofysiska problemet 9, 30, 134-137
psykologism 6, 28, 66, 288, 424
psykopati 100, 126, 341, 425
psykos 109, 125, 139, 148, 415, 426, 427, 429, 455, 482, 497, 498, 500, 509
puzzellösning 69
rangordning 125, 150, 232, 393, 417
rashygien 329, 444
rasism iii, 147, 149, 284, 306, 327-329, 416, 429, 437, 440, 441, 444, 461, 462, 467, 499, 502
rasist 86, 147, 284, 328, 442
rationalisering 180, 429
rationalism 21, 25, 29-31, 33, 37, 39, 135, 177, 180, 206, 223
receptorer 101, 183
reduktionism 58, 168, 170, 173, 220, 304, 511
reflexiv 188, 263
reformation 290
regression 321, 412
regressiv maskulinitet 420
relativitetsteori 71, 72, 157, 171, 172
religare 287
religion 288, 297
religionsbärare 64, 300
religionskrig 283, 291, 294, 446
religionsundervisning 294, 473, 474
religiösa sekter 144, 279
renässans 12, 14, 38, 58, 134, 137
residuer 255
resocialisation 107, 300
respons 99-101, 183, 231, 394, 489
restitutive justice 123
revolution 40, 44-48, 51-54, 68, 70, 71, 73-76, 82, 97, 134, 157, 164, 167, 279, 284, 305, 307, 311, 447, 452, 462, 469, 471, 475, 479, 499, 503, 508
riter 59-64, 107, 130, 226, 252, 289, 291-293, 295, 298, 303
Rwanda 328, 427
Ryssland 445, 499
rösträttsregler 381
sacred cosmos 141
sadism 149, 431
sadistisk 149
sadomasochism 127, 242, 281
sakral 59, 111, 126, 137, 141, 157, 212, 227, 266, 286, 292, 293, 296-298, 309, 430, 433
samhälleligt kön 420
samlag 325, 337-339, 343, 345, 352, 353, 356, 358, 364, 367, 370, 384, 400, 402, 411
samlagsfrekvens 339
samvete 63, 115, 125, 191, 192, 212, 258, 260, 489
schizofreni 131, 132, 139-141, 148, 163, 185, 325, 327, 334, 413, 415, 423, 429, 498, 509, 511
sekt 147, 249
sekularisering 292, 297
sekulära 58, 167, 292, 293
semantiska differentialen 509
semiotik 33, 200, 208, 209, 500, 512
sensorisk 102, 180, 183, 203, 213
sexturism 423
sexualdrift 245, 293, 330, 333, 336-339, 341, 342, 344, 347, 349, 352-355, 361-363, 365, 367-369, 371, 373-375, 380, 385-388, 390, 394-396, 398, 400, 402, 405, 406, 409, 412, 413, 420-423, 469
sexualitet 146, 243, 272, 291, 323-325, 332-337, 339, 341, 342, 344, 345, 347, 351-356, 359, 360, 363, 364, 369, 374, 379, 380, 383, 384, 387, 389, 398-400, 402, 403, 405, 407-409, 411, 413, 415, 416, 418-420, 422, 430, 431, 496, 498, 502
sexuell dimorfism 346
shah 445
sinnessjukdom 281, 319, 320, 327, 455, 461
själ 4, 38, 129, 134, 135, 152, 165, 168, 172, 180, 225, 233, 299, 301, 383, 433, 456, 460, 461, 482, 488, 491
själavandring 61, 228
självmord 58, 190, 246, 304, 320
skapelseberättelsen 293, 420
skapelsen 301
skilsmässa 290, 332, 340
skriftskolor 294
Skrytkonsumtion 368, 422
skådespel 182, 199, 334, 354, 383, 405, 407, 433
skämtteckning 199
slagruteexpert 229
slaveri 329, 370, 444
slöjor 387
smågruppsforskning 485
social action 57, 452
social structur 452
sociala behov 342, 344, 347, 376, 387, 388, 436
sociala kön 378, 384, 397, 398, 410
socialantropologi 21
socialhistoria 16
socialisation 3, 6, 20, 90, 97, 106-109, 119, 122, 128, 130, 131, 133, 142, 143, 146, 184, 234, 235, 244, 246, 260, 279-281, 291, 321, 324, 326, 335, 341, 343, 372, 378, 379, 391, 411, 413, 415, 425, 426, 457, 471, 482, 490, 503
socialisationsprocess 326
socialism 145, 261, 284, 285, 291, 305, 308, 310, 431, 437, 453, 499
socialskydd 287
sociolingvistik 208
sociometri 20, 22, 206
sodomi 502, 512
sofokrati 262
solipsism 29, 30, 33, 37, 56, 136, 178, 207, 214, 223
solstrålning 444
somatiska 141, 339, 378
sorgeriter 61
spiritualism 21, 81, 135, 136, 288
språk iv, 11, 26, 27, 30-32, 46, 67, 71, 97, 107, 136, 174, 182-184, 189, 195, 198-207, 214, 217, 218, 237, 279, 313, 315, 327-329, 378-382, 398, 435, 455, 457, 468, 469, 481, 482, 484-487, 490, 492-494, 504, 505
språksociologi 30, 32, 313, 314, 493
spänningstillstånd 182, 339
spöke 162, 380
Sri Lanka 328
Statsvåldet 447
stentavlor 489
stigmatisering 237
stimuli 100-102, 104, 139, 146, 183, 188, 231, 341, 343, 357, 367, 377, 388, 425, 431, 489, 490
stratifikation 8, 206, 268, 270, 317, 390, 417, 439, 485, 496, 499, 505
strejker 499
strukturalism 3, 5, 6, 22, 25, 42, 116, 206, 217, 220, 231, 245, 253, 295, 304, 314, 328, 435, 452, 453, 503
strukturation 32, 130, 181, 190, 221, 299, 314, 327, 395, 399, 411, 423, 425, 426, 433, 444, 486, 491, 494
strukturell differentiering 19
stånden 317
subkultur 5, 19, 132, 204, 216, 232, 246, 247, 258, 266, 279, 280, 285, 288, 297, 310, 317, 386, 395, 398, 412, 424, 434, 460, 472, 489, 490, 493, 508
Sudan 328
superego 145
superempirisk 6, 75, 136, 144, 157, 158, 168, 170, 172, 175, 180, 187, 206, 217, 220, 229, 233, 243, 287, 292, 294, 297, 301, 302, 464, 480
supernormal 219, 286, 506, 507
superstruktur 207, 438
supersystem 180, 485
Sverige 229
svordom 112, 430
svält 13, 271, 294, 311, 452, 474
Sydafrika 276, 328, 427
symbol 137, 193, 196, 203, 243, 244, 252, 340, 421, 440
symbolspråk 191, 196, 504
symbolsystem 137, 196, 209, 214
synonym 200, 202, 206
syntax 198
syntes 21, 25, 31, 39, 84, 177, 202
syntona 124
söndagsskolor 294
tabu 38, 152, 161, 192, 290-292, 295, 301, 303, 331, 333, 415, 451, 452, 512
talförmåga 489
teknokrati 262
teknologi 5, 59, 154, 164, 169, 249, 262, 285, 294, 304, 307, 311-315, 390, 411, 435, 439, 440, 448, 455, 459, 469, 475, 486, 493, 494, 504, 505
teknostruktur 249, 311, 313, 431
teleologi 19, 27, 34, 105, 165, 220, 234, 305, 461
teokrati 262
teologiska stadiet 17
teoriprövning 68, 69, 234
testosteron 338, 356, 403, 440
Tetshenien 328
Tibet 446
timokrati 262
Tjeckoslovakien 445
torgskräck 429
torpare 15
totalitarism 8, 83, 240, 273, 277, 290, 306, 437-439, 441, 443, 446, 447, 465
totemism 59, 61-63, 65, 149, 297-299, 303
transactional analysis 118
transcendens 28, 29, 180, 218, 220, 507
transcendental idealism 20
transcendental metod 24, 29
transitiv 263
trolldom 46, 326, 511
tröghetslagen 53, 54, 157
Turkiet 446
tvång 113, 122, 127, 206, 231, 234, 264, 266, 275, 302, 322, 408, 411, 419, 427, 442, 447, 496
tyranni 447, 465
Tyskland 243, 329, 427, 493
UFO 229
uländer 311, 313
unconscious collective 129
understruktur 438
urinämnet 161
USA 20, 182, 323, 325, 401, 405, 445
utvecklingshjälp 447
wakan 59, 512
varseblivning 98, 101, 102, 104, 176, 183, 218, 484
vattenflöden 444
verbal 8, 197, 408, 433
verifiering 9, 27, 33, 38, 200, 214, 218
verifikationism 38, 55, 134, 212
verklighetsuppfattning 3, 4, 7, 44, 45, 54, 55, 57, 71, 75-77, 82, 97, 114, 119, 129, 136, 148, 156, 158, 159, 167, 169, 180, 195, 198, 204, 209, 225, 288, 380, 427, 458, 473, 493, 506
verktyg 76, 86, 176, 205, 210, 405, 456, 488
vidskepelse 14, 87, 128, 233, 299
vilodag 63, 293
vitaliserande 292
vitsar 199, 340, 381, 384, 400
voluntarism 161, 308
våld iii, 8, 48, 126, 131, 146, 231, 239, 252, 264-266, 283, 330, 336, 342, 357, 361, 387, 412, 414, 419, 420, 430, 471
våldtäkt 281, 325, 380, 386, 387, 389, 401, 402, 420
värdefrihet 188, 503
värdeteori 44, 512
världsalltet 41, 59, 137, 161, 171, 172, 292, 297, 506
växthuseffekt 438
Wöhler 161
vördnad 63, 64, 113, 232, 234, 267, 411, 439
yttersta mening 292, 506
yttersta sanningar 165, 255, 294
yttersta värderingar 288
zambos 254
zonterapi 228
ångest 3, 44, 87, 101, 109, 124, 126, 132, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 163, 187, 231, 234, 236, 240, 244, 245, 250, 429, 465, 470, 507
äktenskap 280, 284, 287, 290, 293, 294, 332, 335, 338-341, 351, 352, 357, 358, 362, 371, 372, 376, 384, 402, 403, 406, 407, 414, 419, 488, 502
örtmedicin 229
överbefolkning 13, 443, 444, 451, 467, 474
överempirisk 65, 75, 169, 170, 176
överjag 87, 88, 124, 125, 140, 143, 145, 192, 265, 272, 432, 462, 498
övernaturlig 5, 12, 59, 60, 65, 66, 80, 99, 128, 137, 140, 154, 156, 158, 167, 171, 172, 177, 178, 181, 187, 197, 206, 224-226, 233, 283, 288, 295-297, 300, 303, 439, 454, 480, 481
övernaturliga 160
överskridelse 30, 56, 212, 481Tillbaka till Bokpresentation